Waar ben je naar op zoek?

Data Science als basis voor een succesvol digitaal businessmodel

1 april 2021

Systemen binnen de industrie bevatten een schat aan data, waarmee zowel de operationele kant als de veiligheid van industriële processen enorm verbeterd kunnen worden. Eén van de grootste uitdagingen is het aggregeren, interpreteren en gebruiken van deze gigantische hoeveelheden data (big data). Data als basis voor succes is nog niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Door het inzetten van een even baanbrekende als veelbelovende technologie als het Internet of Things (IoT) neemt het aantal verbindingen tussen apparaten, systemen en mensen, en daarmee dus ook de hoeveelheid beschikbare data, alleen maar verder toe.

Fabrikanten die worstelen met het verwerken en inzetten van deze data zullen uiteindelijk de boot missen. Start dus vandaag nog met het aanpakken van de data-uitdagingen en leg zo een goede fundering voor de aankomende veranderingen.

In deze blog kijken we naar de belangrijkste digitale industrietrends en tonen we hoe u die kunt benutten om producten en diensten naar een hoger niveau te tillen.

Onmisbare industrietrends

Het slim interpreteren en gebruiken van data is op steeds meer terreinen de toegangspoort tot zakelijk succes. De industriële sector vormt geen uitzondering op die regel en vindt zich door digitalisering en data science opnieuw uit. Die ontwikkeling heeft geleid tot een aantal onmisbare industrietrends. 

Meer fysiek-digitale connecties
Industrie 4.0 zorgt ervoor dat geavanceerde digitale en fysieke technologieën steeds vaker samenkomen, wat leidt tot een groeiend aantal fysiek-digitale connecties. Denk bijvoorbeeld aan het samensmelten van digitale innovaties als AI, IoT en data science met het gebruik van betere, milieuvriendelijke materialen en nieuwe fabricageprocessen.

Die kruisbestuivingen tussen de digitale en fysieke wereld zijn vaak geavanceerd genoeg om traditionele marketing- en productieprocessen te transformeren tot slimme supplychains of fabrieken en betere, meer winstgevende businessmodellen.

“Het slim interpreteren en gebruiken van data is op steeds meer terreinen de toegangspoort tot zakelijk succes.”

Slimme bedrijfsmiddelen
Dankzij AI, machine learning en IoT worden bedrijfsmiddelen steeds slimmer. Ze volgen niet alleen meer blindelings commando’s op die door mensen worden ingegeven, maar beschikken over het vermogen om zelf data te interpreteren.

Sterk toenemende datavolumes
Met de groei van het aantal slimme apparaten en verbeterde technologieën, zullen de datavolumes die we produceren voorlopig alleen maar blijven groeien. Volgens veel techexperts zal die datagroei zelfs exponentieel zijn. Goede data science wordt dus steeds belangrijker als je het beste uit die enorme berg aan informatie wilt halen.

Informatiesilo’s verbinden
Data optimaal gebruiken betekent dat je ook afzonderlijke datasilo’s met elkaar moet zien?te verbinden. Dat geldt zowel voor bestaande informatiebronnen als nieuwe leveranciers van (digitale) data.

Toenemende modularisering
Modularisering is een basisvereiste voor Industrie 4.0. Waar je installaties jarenlang slechts éénmaal hoefde te configureren en waar vaste constructies voor het productieproces lange tijd voldeden, vereist de hedendaagse smart industry steeds vaker modulair opgebouwde productie-installaties.

De reden: smart industry is onderhevig?aan permanente veranderingen. Door modularisering kun je zaken als de product- configuratie en het productieproces snel en eenvoudig aanpassen. Het resultaat: een productieomgeving die beter is afgestemd op de specifieke doelen en vereisten van de klant.

Snellere data-analyse
Data science is een onderzoeksveld dat in een rap tempo professionaliseert. Dat geldt ook voor de tools die data-analisten en managers tot hun beschikking hebben om het beste te halen uit de stortvloed aan informatie die applicaties en apparaten elke dag weer genereren. Het wordt dus steeds gemakkelijker om data snel te analyseren en gericht in te zetten voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en businessmodellen.

“Het wordt dus steeds gemakkelijker om data snel te analyseren en gericht in te zetten voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en businessmodellen.”

De voordelen van de datagedreven fabriek

De bovengenoemde trends hebben allemaal, en zeker gecombineerd, de potentie om waarde toe te voegen aan je processen, diensten en producten. Maar wat verandert er precies als een industriële organisatie gebruikmaakt van data science?

Dankzij data naar een ‘single source of truth’

Zonder data science kampen operationele teams vaak met het probleem dat de juiste informatie niet op het juiste moment beschikbaar is. Data over workflows of de performance van apparatuur wordt handmatig uit diverse, heterogene bronnen gehaald. Een extreem tijdrovende klus die veel mankracht, inspanning en productieve uren kost. Handovers verlopen traag, terwijl het onvermogen om goede data te delen ook tot frustratie leidt bij medewerkers.

Data science lost dit probleem op door middels automatisering en AI-aangedreven tools ongestructureerde data om te bouwen tot een ‘single source of truth’ die duidelijkheid binnen de hele organisatie schept.

Betere informatie-uitwisseling met ketenpartners
Binnen een maakbedrijf vindt veel informatie- uitwisseling met andere partners in de productie- en distributieketen plaats.?Maar iedere organisatie heeft haar eigen informatiesystemen, waardoor het ophalen van data veel tijd en moeite kost. Maak je op een professionele manier gebruik van AI en data science? Dan is het veel gemakkelijker om silo’s samen te voegen en de digitale systemen van de diverse ketenpartners beter op elkaar te laten aansluiten.

Het resultaat laat zich raden: transacties in de keten, zoals orderverwerking, het op elkaar afstemmen van planningen en facturatie, verlopen soepeler en gestroomlijnder. Door die efficiëntere ketenintegratie bespaar je veel tijd en geld. 

Preventief en voorspellend onderhoud
Groeien datavolumes en de mogelijkheden om al die info nauwkeurig te analyseren? Dan wordt preventief en voorspellend onderhoud plegen aan machines, productielijnen en randapparatuur een stuk gemakkelijker.

Afhankelijk van de grootte en het profiel?van een industriële onderneming, kost downtime van machines, productielijnen en/of ondersteunende apparatuur een bedrijf al gauw duizenden tot enkele honderdduizenden euro’s per dag. Bovendien zijn slecht functionerende machines en productielijnen een potentieel recept voor onveilige werksituaties en ongelukken. Zonder data science heb je vaak pas in de gaten dat een machine of onderdeel aan vervanging toe is als de mechanische prestaties verslechteren. Data science maakt het echter mogelijk om preventief en voorspellend onderhoud toe te passen.

Het resultaat? Je kunt voorspellen wanneer?een machine waarschijnlijk begint te?verslijten en hierop anticiperen door tijdig reserveonderdelen te bestellen. Omdat?data science ook de handvatten levert?voor verregaande modularisering, kan een bedrijf ook gemakkelijk kiezen uit het beste gereedschap en de meest geschikte oplossingen van verschillende verkopers.

Ruimte voor nieuwe businessmodellen
Data science biedt volop kansen om nieuwe businessmodellen te introduceren. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van diensten op abonnementsbasis in plaats van een klassiek model dat is gebaseerd op ‘transaction based pricing’. In het nieuwe model wordt een product of dienst een integraal onderdeel van de waardepropositie van de klant. Data geeft inzichten in de meerwaarde ervan. Hoe succesvoller je klant is, hoe hoger de beloning voor de bijdrage die jouw dienst of product levert.

Data science valt of staat met de juiste professionals
Het is duidelijk dat data science volop mogelijkheden biedt voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en verhogen van de omzet. Maar om het competitieve potentieel van data ten volle te benutten, heb je wel kundige data- analisten en -strategen nodig. IXT brengt je in contact met deze mensen.

IXT werft hiervoor hoogopgeleide data-, AI- en robotica professionals in Nederland en in het buitenland en kan deze op detacheringsbasis of op een deta-vast basis inzetten. Idem voor de bemiddeling van interim professionals voor tijdelijke projecten. 

Meer weten?
Wil je de nieuwste digitale technologieën optimaal benutten? En kun je wel wat extra ondersteuning gebruiken bij het werven van mensen met de juiste datacompetenties? Bel ons dan op 077 355 72 62 of stuur een mail naar info@ixt.nl.

 

Data-, AI of robotics vacatures binnen handbereik

Staat jouw baan of opdracht er nu niet bij? Dat kan morgen anders zijn. Als wij weten wie je bent delen wij graag nieuwe kansen binnen de maakindustrie in Zuid-Oost Nederland.