Waar ben je naar op zoek?

Je omzet verhogen met Data Science en AI binnen de industriële sector.

11 mei 2021

Nieuwe technologieën, aanstormende concurrentie vanuit opkomende markten en steeds hogere consumenteneisen: het zijn allemaal zaken die vragen om een herinrichting van de traditionele fabriek en schreeuwen om productieketens met een hogere flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit.

De voortschrijdende digitalisering van de samenleving mist zo ook haar uitwerking op de industriële sector niet. Smart industry wordt steeds meer de norm. Deze term slaat niet alleen op het inzetten van nieuwe productietechnologie, maar behelst ook de verregaande integratie van producten, mensen, machines en informatietechnologie binnen industriële werkomgevingen.

Data science, IoT, robotisering en kunstmatige intelligentie (AI) zijn stuk voor stuk handige tools die je strategisch kunt inzetten om nieuwe inzichten te vergaren. Ze leveren vaak zelfs het fundament voor nieuwe services en (winstgevendere) businessmodellen.

In deze blog werpen we een blik op de belangrijkste digitale trends en ontwikkelingen binnen de industriële sector en tonen we hoe je deze kunt gebruiken als aanjagers voor omzet verhogende productiewijzen en businessmodellen.

Digitale ontwikkelingen binnen de industrie

Baanbrekende innovaties op IT-gebied veranderen traditionele industrieën in een steeds rapper tempo in slimme fabrieken. Ter illustratie bespreken we de belangrijkste trends en ontwikkelingen die de fabriek van de toekomst vormgeven.

Industrie 4.0
De eerste industriële revolutie bracht ons door stoom aangedreven machines, terwijl de tweede de massaproductie faciliteerde. Industrie 3.0 leverde ons computers en de beginselen van grootschalige automatisering op.

Industrie 4.0 gaat nog een flinke stap verder en creëert een industriële omgeving waarin computers en automatisering op een nieuwe manier samenkomen. Robots zijn op afstand verbonden met zelflerende algoritmen (machine learning), waardoor er veel minder menselijke input nodig is om al die industriële robotica aan te sturen.

“Het slim interpreteren en gebruiken van data is op steeds meer terreinen de toegangspoort tot zakelijk succes.”

Kunstmatige intelligentie (AI)
Kunstmatige intelligentie (AI) maakt computers en applicaties steeds slimmer. Met AI- functionaliteiten uitgeruste apparaten en applicaties herkennen patronen en doen voorspellingen en aanbevelingen op basis van concrete data. Bovendien kun je AI inzetten voor het ontdekken van structuren en trends in grote, ongeordende gegevensbronnen (big data).

De inzet van het Internet of Things (IoT)
Ook het Internet of Things (IoT) is een belangrijke motor van de slimme fabriek. Het industriële IoT bestaat uit cyber fysieke systemen die fabrieksprocessen bewaken en gedecentraliseerde beslissingen nemen. Met het internet verbonden machines en systemen kunnen middels IoT zowel met elkaar als met mensen communiceren. Bovendien kunnen systemen leren van de data die ze doorkrijgen.

Robotisering
Met name repetitieve en gestandaardiseerde processen (zoals onder andere werk aan de lopende band, assemblage, inpakwerk en orderpicking) die weinig denkwerk vereisen zijn prima geschikt voor robotisering.

De meest recente ontwikkeling op het vlak van robotisering is de opkomst van de zogenoemde cobots. Dit zijn snel lerende robots die eenvoudig zijn te programmeren en een handeling kunnen aanleren nadat die één keer wordt voorgedaan.

Data science
Data science is een vakgebied dat programmeervaardigheden, statistische kennis en sector- en organisatiekennis gebruikt om verbanden uit losse datasets te destilleren.

Goede data science stelt je niet alleen in staat om informatie te analyseren en interpreteren, maar data ook te vertalen naar voorspellende modellen. Die vormen vervolgens het fundament voor concrete strategieën en businessmodellen.

Edge
Ook edge wordt steeds belangrijker voor de industrie, zeker nu 5G eraan zit te komen. Edge is de technologie die het mogelijk maakt om draadloze apparaten met elkaar te verbinden en data veel dichter bij de bron te verwerken.

De voordelen van een slimme fabriek

De gemene deler van alle bovengenoemde technologieën is dat ze allemaal meer data genereren. Informatie die je kunt gebruiken om bedrijfsprocessen of diensten te verbeteren en nieuwe businessmodellen uit te tekenen. Hoog tijd om eens te kijken wat er verandert als een industriële organisatie gebruikmaakt van AI, IoT en data science.

Een bepaald maakbedrijf is gespecialiseerd in het vervaardigen van complexe producten in kleine series. In een traditionele fabriek, waar robotisering nog in de kinderschoenen staat, is een lange programmeertijd en de bijbehorende wachttijd vaak een knelpunt. Door gebruik te maken van AI, data science en robotisering 2.0, kun je een robot direct vanuit de productbestanden (CAD, werkvoorbereiding) instellen. Het resultaat van dit principe van zero programming? Een programmeer- en wachttijd die bijna tot nul wordt teruggebracht, waardoor je een stuk sneller en kostenvriendelijker kunt produceren.

In de oude situatie was het bovendien erg lastig om een productielijn op basis van de meest actuele gegevens (realtime) aan te sturen, omdat die informatie simpelweg niet beschikbaar of inzichtelijk was. Data science en AI brengen hier verandering in en zorgen voor een ‘plug-and-play-datasysteem’ dat zorgt voor analyses en fabrieksaansturing in realtime. Zo kun je productieprocessen gemakkelijker optimaliseren en krijg je meer inzicht in het rendement op gedane investeringen.

“Door een gebrek aan goede data ontdekken bedrijven mankementen aan machines vaak pas als er performance problemen optreden.”

Binnen een maakbedrijf vindt veel informatie- uitwisseling met andere schakels in de productie- en distributieketen plaats. Een probleem is dat die informatie vaak gefragmenteerd is. Elk bedrijf heeft zijn eigen informatiesystemen en data in verschillende silo’s staan, waardoor het ophalen ervan veel tijd en moeite kost. Maak je op een professionele manier gebruik van AI en data science? Dan is het veel gemakkelijker om de digitale systemen van de diverse ketenpartners beter op elkaar te laten aansluiten. Het resultaat laat zich raden: transacties in de keten, zoals orderverwerking, het op elkaar afstemmen van planningen en facturatie, verlopen soepeler en gestroomlijnder. Door die efficiëntere ketenintegratie bespaar je veel tijd en geld.

Ook het onderhoud van machines is een veelvoorkomend pijnpunt in de industriële sector. Door een gebrek aan goede data ontdekken bedrijven mankementen aan machines vaak pas als er performance problemen optreden. Met AI en IoT wordt het mogelijk om in elk gewenst stadium harde data over de prestaties van machines in te winnen, waardoor je predictive maintenance (onderhoud op het moment dat een machine nog optimaal presteert) kunt uitvoeren. De kans op dienstonderbrekingen en storingen neemt zo flink af.

Digitaliseren in de industriële sector met de juiste IT-professionals
Het is klip en klaar dat het slim inzetten van AI, data science en IoT volop mogelijkheden biedt voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en verhogen van de omzet. Maar om het competitieve potentieel van data en ICT in de industriële sector ten volle te benutten, heb je wel kundige IT-professionals nodig. Investeren in digitale competenties en datavaardigheden is een strategische vereiste om concurrentiekrachtig te blijven in de industriële sector van de 21ste eeuw. En daar komt IXT om de hoek kijken. Wij weten dat de juiste data- of IT-professional het verschil maakt in elk succesvol businessmodel.

IXT helpt organisaties en bedrijven bij het digitaliseren van hun businessmodellen door maximaal gebruik te maken van de cloud en technologische ontwikkelingen als AI, IoT en big data. De focus ligt hierbij op moderne (IT) managers met oog voor digitalisering en data science & AI professionals. IXT zorgt middels Recruitment as a Service (RaaS) ook voor employer branding en de professionals die nodig zijn om jouw digitale inhaalslag vorm te geven.

Meer weten?
Wil je de nieuwste digitale technologieën optimaal benutten? En kun je ondersteuning gebruiken bij het werven van mensen met de juiste digitale vaardigheden en data competenties? Bel ons dan op 077 355 72 62 of stuur een mail naar info@ixt.nl.

Data-, AI of robotics vacatures binnen handbereik

Staat jouw baan of opdracht er nu niet bij? Dat kan morgen anders zijn. Als wij weten wie je bent delen wij graag nieuwe kansen binnen de maakindustrie in Zuid-Oost Nederland.